Chatroom 100天

小森阿四專欄

2018年03月16日

Chatroom 100天

 

小森:
上星期見你攞住個蛋糕,邊個生日?

 

阿四:
我去慶祝金融科技聊天室成立一百日呀!

 

小森:
時間過得真快,我記得幾個月前先喺度介紹呢個專為銀行同科技公司而設嘅chatroom。咁呢一百日做過啲乜先?

 

阿四:
就好似上次咁講,銀行同科技公司喺構思或者研發創新項目時,未必好清楚有乜監管議題要注意。有咗呢個聊天室,可以直接同金管局對話,就唔使再估估吓,行少好多冤枉路㗎!我聽聞有間科技公司本來只係問下軟令牌(編按:即係透過流動裝置提供即時使用嘅驗證碼)有乜監管要求,傾傾吓,聊天室同事分享埋業界推出軟令牌時值得注事嘅事項,例如唔同平台(例如iOS,Android)上嘅軟令牌可能存在嘅弱點、黑客又會點破解等等。

 

小森:
估唔到聊天室傾得咁深入喎。最後有冇實際幫到呢間公司呢?

 

阿四:
梗係有,唔係齋talk㗎。呢間科技公司而家同緊一間銀行合作,好快就會推出軟令牌畀客戶㗎喇。

 

小森:
呢一百日使用聊天室嘅個案有幾多呀?

 

阿四:
有近70個㗎,其中40個個案係來自科技公司,本地同外地都有。

 

小森:
講開又講,聊天室本來就係金管局金融科技監管沙盒2.0嘅新增功能,咁沙盒又運作成點?

 

阿四:
沙盒由2016年推出以嚟,已經有近30項金融科技服務或產品使用,超過一半產品已經應用緊 ,好似生物認證、聊天機械人等。沙盒提供嘅協助都好廣泛,例如有個項目係做遙距開戶嘅應用程式,客戶透過手機應用程式掃瞄身份證同自拍就開到銀行戶口。金管局仲搵到警方商業罪案調查科幫手,使用警方檢獲嘅假身份證樣本,讓銀行同有關科技公司提高技術嘅可靠度㖭!

 

小森:
有金管局同業界攜手合作,將會陸續見到更多香港金融科技嘅成果!
 

 

想問多啲有關金管局工作,歡迎電郵到小森、阿四專用郵箱:
88hkma@hkma.gov.hk

最新小森阿四專欄
修訂日期 : 2018年03月16日